1. Consumer Insight

Customer insight là những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyết định mua hàng của Customers/Consumers.

 Vai trò của customer insight:

 + Tạo tiền đề cho sáng tạo sản phẩm nhằm vào phân khúc mới

 + Tạo ý tưởng quảng cáo mới cho 1 sản phẩm

 + Tạo ý tưởng cho PR/ kích hoạt sản phẩm

2. Strategic Branding

- Việc bạn lên kế hoạch để giao tiếp và truyền đi thông điệp của bạn bằng cách nào, như thế nào, ở đâu và tới ai. Bạn quảng cáo ở đâu là một phần của chiến lược thương hiệu. Kênh phân phối của bạn cũng là một phần của chiến lược thương hiệu. Và bạn giao tiếp bằng mắt, bằng lời nói như thế nào với khách hàng cũng là một phần của chiến lược thương hiệu.

- Xây dựng thương hiệu có chiến lược sẽ đưa tới một thương hiệu khoẻ, có nghĩa rằng giá trị tăng thêm trong sản phẩm hay dịch vụ của bạn cho phép bạn tính phí nhiều hơn so với những sản phẩm giống nhau và không có thương hiệu.

3. Crisis management

Với kế hoạch tốt hơn, cải thiện tính hiệu quả và năng suất tăng lên, số lượng các cuộc khủng hoảng của bạn sẽ được giảm thiểu. Khi đến với VTM, chúng tôi sẽ xem phải làm gì khi một cuộc khủng hoảng xảy ra như lên kế hoạch các hành động đối phó và triển khai khi có khủng hoảng xảy ra

4. Social Media Marketing

- Social Media Marketing (tiếp thị trên mạng xã hội) là các hoạt động Marketing được thực hiện trên các kênh social (mạng xã hội) nhằm thu về các hiệu quả nhất định như lượt tương tác với người dùng, gia tăng nhận thức của người dùng về dịch vụ, sản phẩm, đặc biệt là thúc đẩy hành vi mua hàng và sở hữu sản phẩm của người dùng thông qua mạng xã hội.

- Các kênh Social Media phổ biến hiện nay có thể kể đến như Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Zalo,..

- Các hình thức Social Media Marketing

 Social News: Được đánh giá dựa trên lượt đọc tin bài, lượt vote hoặc comment, lượt tiếp cận, lượt view (ứng dụng trên các social media như Digg, Sphinn, Newsvine…)

 + Social Sharing: Được đánh giá dựa trên lượt xem, lượt CHIA SẺ (Share) và mức độ lan truyền (viral), ứng dụng trên các social media như Flickr, Snapfish, YouTube…

 + Social Networks: Được đánh giá dựa trên khả năng kết nối và chia sẻ cộng đồng (Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter)

 + Social Bookmarking: Được đánh giá dựa trên mức độ save, bookmark các nội dung (Delicious, Faves, StumbleUpon, BlogMarks, Diigo…)