ROI - Đo lường lợi tức đầu tư trong quảng cáo Google Adwords

Hotline: 0868.041.888

info@vtmgroup.com.vn

Bạn đang ở » ROI - Đo lường lợi tức đầu tư trong quảng cáo Google Adwords

ROI - Đo lường lợi tức đầu tư trong quảng cáo Google Adwords

Ngày đăng : 17-02-2018

Roi là tỷ lệ hoàn vốn khi bạn đầu tư vào một chiến dịch nào đó, và cũng là phương pháp chính xác mà bạn sử dụng để tính toán tùy thuộc vào các mục tiêu cụ thể.


ROI là gì?

ROI (Return On Investment) = Đo lường lợi tức đầu tư

Là tỷ lệ hoàn vốn khi bạn đầu tư vào một chiến dịch nào đó, và cũnglà phương pháp chính xác mà bạn sử dụng để tính toán tùy thuộc vào các mục tiêu chiến dịch cụ thể của bạn.

Đây là một trong những số liệu quan trọng nhất đối với các nhà quảng cáo chạy quảng cáo Google Adwords.

Một cách để xác định ROI là (Doanh thu - Giá vốn hàng bán) / Giá vốn hàng bán.Giả sử, bạn có một sản phẩm cần chi phí 100 đô la để sản xuất và bán với giá 200 đô la. Bạn bán được 6 sản phẩm nhờ vào việc quảng cáo các sản phẩm này trên AdWords. Tổng doanh số của bạn là 1.200 đô la và chi phí AdWords của bạn là 200 đô la. ROI của bạn là (1.200 đô la - (600 đô la + 200 đô la))/(600 đô la + 200 đô la) hoặc 50%.

Tại sao ROI lại quan trọng

Bằng cách tính ROI, bạn sẽ biết được số tiền bạn kiếm được nhờ quảng cáo với AdWords. Bạn có thể sử dụng ROI để giúp bạn quyết định cách chi tiêu ngân sách của mình.

Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng một chiến dịch nhất định đang tạo ROI cao hơn những chiến dịch khác, bạn cũng có thể chi trả nhiều ngân sách hơn cho chiến dịch thành công và giảm bớt ngân sách hơn cho chiến dịch không hoạt động tốt. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này để cố gắng cải thiện hiệu suất của chiến dịch ít thành công.Chính vì vậy, roi là một trong những số liệu cực kỳ quan trọng đối với các nhà quảng cáo. Khi có được số liệu roi, nhà quảng cáo có thể điều chỉnh từng chiến dịch quảng cáo cho phù hợp. Dĩ nhiên, việc thu được lợi nhuận nhiều hay ít phụ thuộc rất lớn vào ROI.

Sử dụng chuyển đổi để đo lường ROI

Để xác định ROI của bạn, trước tiên bạn cần phải đo lường chuyển đổi, đó là những hành động của khách hàng mà bạn tin là có giá trị, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký, truy cập trang web hoặc khách hàng tiềm năng.

 Theo dõi chuyển đổi là công cụ miễn phí giúp bạn theo dõi số lượng nhấp chuột dẫn đến chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng Theo dõi chuyển đổi để xác định lợi nhuận của từ khóa hoặc quảng cáo và theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi.Nhiều nhà quảng cáo AdWords sử dụng Google Analytics để theo dõi chuyển đổi. Đó là công cụ phân tích web miễn phí giúp bạn tìm hiểu cách khách hàng tương tác với trang web của bạn.

Khi bạn đã bắt đầu đo lường chuyển đổi, bạn có thể bắt đầu đánh giá ROI của mình. Giá trị của mỗi chuyển đổi nên lớn hơn số tiền bạn chi tiêu để có được chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn chi tiêu 10$ cho các nhấp chuột để có được bán hàng và nhận được 15$ cho lần bán hàng đó thì bạn đã kiếm tiền (5$) và nhận được một lợi nhuận tốt về đầu tư AdWords của mình.

Cách tính toán ROI của bạn cho doanh thu

Việc xác định ROI rất đơn giản nếu mục tiêu kinh doanh của bạn là bán hàng trên web. Bạn cần 3 con số:

  • Doanh thu của bạn kiếm được thông qua quảng cáo AdWords
  • Chi phí liên quan đến sản phẩm bạn bán
  • Chi phí AdWords của bạn (có sẵn trong tab Chiến dịch của tài khoản AdWords)

Tính lợi nhuận ròng bằng cách lấy tổng chi phí của bạn trừ đi doanh thu AdWords trong một khoảng thời gian nhất định. Sau đó lấy lợi nhuận ròng chia cho tổng chi phí của bạn để có được ROI trong khoảng thời gian đó. Dưới đây là ví dụ:
Giả sử, doanh thu của bạn sau khi đã bán được sản phẩm (đo dằng các chuyển đổi) là 1300 $. Tổng chi phí bạn bỏ ra khi quảng cáo Google Adwords (đo bằng chi phí adwords của bạn) là 100$. Ta sẽ tính được Roi:
 
(1300$  - 1000$)        / 1000$        = 0,3
       
=> Tỷ lệ lợi nhuận so với tổng chi phí là 30% - đây là ROI của bạn.

Công thức tính ROI

Đôi khi ROI của bạn có thể yêu cầu công thức khác. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến việc tính toán ROI cho một lần xem trang hoặc khách hàng tiềm năng, bạn sẽ phải ước tính giá trị của mỗi hành động này.

 Ví dụ: Quảng cáo trên những trang vàng cho doanh nghiệp của bạn có thể có giá $1000 mỗi năm và mang lại 100 khách hàng tiềm năng. Mười người trong số khách hàng tiềm năng đó trở thành khách hàng và mỗi khách hàng cung cấp lợi nhuận ròng là 120$, sau khi tính toán chi phí của doanh nghiệp bạn. Giá trị của mỗi khách hàng tiềm năng là 12$ (Lợi nhuận ròng 1200$/100 khách hàng tiềm năng) và ROI của bạn cho quảng cáo trên những trang vàng là 120% (lợi nhuận ròng 1200$/1000$ chi phí quảng cáo) x 100.

=> Vậy ta có công thức:  (Tổng doanh thu - Tổng chi phí)/Chi phí quảng cáo x 100 = ROI quảng cáo %

Thông tin hữu ích

Thông tin khuyến mại