Thông tư mới áp dụng cho các trang tin điện tử, mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 03/10/2014

Hotline: 0868.041.888

info@vtmgroup.com.vn

Bạn đang ở » Thông tư mới áp dụng cho các trang tin điện tử, mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 03/10/2014

Thông tư mới áp dụng cho các trang tin điện tử, mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 03/10/2014

Ngày đăng : 15-02-2018

Vừa qua, Bộ Thông tin và truyền thông đã ra thông tư số hiệu09/2014/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội.Theo đó, Các trang thông tin điện tử tổng hợp tin tức, mạng xã hội hoạt động tại Việt Nam sẽ phải hoạt động theo qui định mới ban hành ngày 19/8/2014.


Cụ thể, thông tư qui định cụ thể Trang tin điện tử tổng hợp phải có qui trình quản lý thông tin. Trong đó phải nêu rõ 2 cơ chế: Cơ chế xác định nguồn tin, đảm bảo thông tin chính xác và phù hợp qui định pháp luật Cơ chế phối hợp để gỡ bỏ thông tin vi phạm. Theo Bộ, các qui định này nhằm tới loại bỏ các vi phạm phổ biến trong thời gian vừa qua của các trang tin điện tử tổng hợp. Nhiều trang tin đưa những tin không rõ nguồn gốc trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ngay cả khi phát hiện nhiều thông tin đăng tải có sai phạm, việc gỡ bỏ thông tin khỏi các trang thông tin điện tử được cho là chưa kịp thời. Qui định mới yêu cầu các đơn vị chủ quản của trang tin điện tử phải có phản hồi trong vòng 3 giờ kể từ khi có báo cáo vi phạm.
 Về mạng xã hội, thông tư cũng qui định 2 điều kiện hoạt động: Mạng xã hội phải công bố điều kiện sử dụng trên trang web và phải được sự đồng ý của người sử dụng trước khi cung cấp dịch vụ. Mạng xã hội cũng cần có cơ chế để lọc các thông tin các thông tin vi phạm kịp thời và khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước.


Ngoài những qui định “mềm” như trên, thông tư cũng đưa ra các qui định “cứng” về các điều kiện hoạt động của mạng xã hội như nhân sự và điều kiện về tài chính, kỹ thuật cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cấp giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiếp lập trang TTĐT tổng hợp, mạng xã hội; Chế độ báo cáo; Các biểu mẫu trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang TTĐT và mạng xã hội.

 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/10/2014 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT ngày 29/6/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến và thay thế Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về  hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.


Để xem chi tiết Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/08/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, xin mời xem thêm tại đây

 

Theo Techinasia

 

Thông tin hữu ích

Thông tin khuyến mại